EmisszióLÉG ÉS FÜSTGÁZTECHNIKAI EMISSZIÓ MÉRÉSEK

>Akkreditált és hivatali - szerzői jogosultsággal végzett lég és füstgázszennyező anyagok mérése

>Akkreditált és hivatali - szerzői jogosultsággal végzett emisszió ellenőrző rendszerek kalibrálása

>Termo – technikai mérések

>Automatikus ellenőrző és analizáló rendszerek felügyelete

130 különböző lég és füstgázszennyező anyagok mérése - elemzése
ALAPSZENNYEZŐ ANAGOK

szilárd szennyező anyagok
füstelszíneződés
SO2, NO, NO2, (NOx), CO, TOC, dioxinok és furánok (PCDD/PCDF)
KARCINOGÉN HATÁSÚ ANYAGOK ÉS SZILÁRD ANORGANIKUS SZENNYEZŐ ANYAGOK

benzo(a)pirén

dibenzo(a,h)antracén

Be, Cd, As, Cr, (Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,

benzén, vinil-klorid,

fluoridok (F), cianidok (CN)GÁZHALMAZÚ ANORGANIKUS SZENNYEZŐ ANYAGOK

- flór és gázvegyületei HF-ben kifejezve
- klór (Cl2)
- hidrogén-cianid (HCN)
- kénhidrogén (H2S)
- ammóniák (NH3)
- anorganikus gázvegyületek CL – HCL-ben kifejezveORGANIKUS GÁZOK ÉS GŐZÖK

acetaldehid
triklóretilén
butilacetát
1,2 diklóretán
triklórmetán
dibutiléter
1,1 diklóretilén
benzaldehid
dietiléter
etilakrilát
ciklohexanón
difeniléter
fenol
1,1 diklóretán
1,2 diklóretilén
formaldehid
klórbenzén
diklórmetán
furfural
ecetsav
diizopropiléter
krezolok
metilmetakrilát
etil-acetát
hangyasav
naftalén
klórétán
merkaptánok
styrén
4-metyl-2-pentanón
metilakrilát
tetraklóretilén
etilbenzén
nitrobenzén
tolluén
izopropilbenzén
nitrofenolok
vinilacetát
metil-acetát
nitrokrezolok
xilén
parafinok (metánon kívül)
nitrotoluén
aceton
4-hydroxy-4-metyl-2-pentatón
tetraklóretán
alkil-alkoholok